پروژه تبلیغاتی مجتمع آموزشی سادات – 1397
تولید هنرهای تصویری هوفو

کارگردان ، تصویر و تدوین : حسین فولادی
نویسنده و جلوه های ویژه : محمود صالحی
تیم تصویر : ایمان فولادی ، محمد امین سودانیها ، محمد علی آقاجان
گوینده : شهرام ایرانمنش

بازگشت به لیست

نمونه کارهای مشابه